Έλεγχος και αποκατάσταση από ιογενείς λοιμώξεις συμπεριλαμβανομένου του COVID-19