Έλεγχος και αποκατάσταση από ιογενείς λοιμώξεις συμπεριλαμβανομένου του COVID-19

Grapevine, TX | Λειτουργική ιατρική - Τι είναι αυτό; | Ινστιτούτο Κοτσάνης

Ο Δρ. Κοτσάνης συζητά τη λειτουργική ιατρική και την εναλλακτική ιατρική. Η πρακτική του Δρ. Κοτσάνη ενσωματώνει στοιχεία τόσο της γενικής όσο και της συμπληρωματικής ιατρικής. Αυτή η πρακτική που είναι γνωστή ως ενοποιητική ιατρική περιλαμβάνει αρχές και μεθόδους θεραπείας που μπορεί ή δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή να αγκαλιαστούν από συμβατικούς παρόχους ιατρικής, μεμονωμένους γιατρούς ή άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.