Έλεγχος και αποκατάσταση από ιογενείς λοιμώξεις συμπεριλαμβανομένου του COVID-19

Grapevine, TX | Πρόγραμμα Συνεδρίου Δρ. Κοτσάνη 2012 | Ινστιτούτο Κοτσάνης

Η πρακτική του Δρ. Κοτσάνη ενσωματώνει στοιχεία τόσο της γενικής όσο και της συμπληρωματικής ιατρικής. Αυτή η πρακτική γνωστή ως ενοποιητική ιατρική περιλαμβάνει αρχές και μεθόδους θεραπείας που μπορεί ή δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή να αγκαλιαστούν από συμβατικούς παρόχους ιατρικής, μεμονωμένους γιατρούς ή άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.