Έλεγχος και αποκατάσταση από ιογενείς λοιμώξεις συμπεριλαμβανομένου του COVID-19

Grapevine, TX | Σκάψιμο βαθύτερου - Χρόνιες λοιμώξεις και ασθένεια Lyme | Ινστιτούτο Κοτσάνης

Παρακολουθήστε καθώς ο Δρ. Κωνσταντίνος Κοτσάνης συζητά έναν επαναστατικό νέο τρόπο αντιμετώπισης λοιμώξεων χρησιμοποιώντας διαφορετικά μήκη κύματος φωτός.